top of page

 

Az oldal tervezés alatt.

 

 

 

NEMZETKÖZI HUMANISTA PÁRHUZAMOS MODUL KÖZÖSSÉG

A párhuzamos nemzet

 

Mi, jó szándékú emberek,

 

 

 

igazából nem egy párt vagyunk, hanem egy "közösségi csoportosulás" egy életforma,
aminek politikát befolyásoló ereje lesz.

 

 

 

ALAPSZABÁLY:

 

 

Jelmondatok:

 

Gondolkodj.

Tájékozódj.

Önérdek, negatív érzések és elfogultság nélkül cselekedj.

Mindenkiben van valami érték.

Mindenki véleménye számít, amit lehetőség szerint, figyelembe is veszünk.

Ne azt nézd milyen a másik, ne keress bűnbakokat.

 

Tudunk áldozatot hozni de nem leszünk áldozatok.

 

 

Mindenki, akinek a közösség érdekei legalább olyan fontosak mint a sajátjai, tagja lehet ennek
a közösségi csoportnak (pártnak) ennek az életformának.

 

 

 

Legfontosabb céljaink:

 

A közösségünk és az emberiség fejlődése.

 

A közösségünk területén élő emberek, családok, gondtalan életfeltételeinek és létbiztonságának a
megteremtése és megtartása.

 

Függetlenül beállítottságtól és gondolkodás módtól.

 

Erőfeszítéseket teszünk, hogy közösségünk minden tagja, biztonságban érezze magát.

( otthon, béke )

 

Kiszámítható jövő, bizonytalanság nélkül.

 

A teljes családok megőrzése és a gyermek nevelés maximális elősegítése.
( oktatás, kultúra, kreativitás )

 

A dolgozó emberek kiszolgáltatottságának megszüntetése, az emberi méltóság szerinti,
megaláztatás, feszültség és pszichikai nyomás nélküli munkavégzés.
( morális zaklatás, mobbing )

 

A bérek és árak arányának, ideális kialakítása.

 

Olyan gazdasági egységek létrehozása, amelyek fenn tudják tartani az életformánkat.
( bank, közüzemi szolgáltatók, kereskedelmi egységek )

 

Azt szeretnénk elérni, hogy maximum 8 óra munkával mindenki megtudjon magának teremteni egy
megfelelő szintű életszínvonalat.

 

Igazságosabb elosztás.

 

Morál testület létrehozása a legelhivatottabbakból.

 

 

 

A legfontosabb kérdés:

 

Az amit te akarsz, megvalósítható-e és kinek/ kiknek jó?

 

 

 

Legfontosabb érv:
A meggyőzés.

 

Manipuláció és erőszak nélkül.

 

Nagyon fontos, hogy az emberek meggyőződésből döntsenek

 

Lobbizni lehet, a minőség érdekében.

 

 

 

A közösségünk szó fogalma pártunkban:

 

A nemzetünk fogalom helyett:

Egy bizonyos területen élő, a nemzet fogalmánál kiterjedtebb, vegyes „típusú” de

hasonló érdekeket és az eredeti kultúrát, helyi életfilozófiát

szem előtt tartó emberek sokasága, korunkhoz igazodó meghatározása.

 

Például: Magyarországon sokféle ember él, ezért ha azt mondjuk, Magyar nemzet, ezzel sokan nem tudnak azonosulni és talán nem is akarnak, viszont ha azt mondjuk, hogy a Modul Párt Magyarországi közössége, ebben már „mindenki” el tudja magát helyezni. Olyan emberek is közös nevezőre juthatnak, a társadalom minden rétegéből, a párt közvetítése által, akik soha az életben nem állnának szóba egymással.

 

 

A párt célja,

 

abból a meggyőződésből ered, hogy látván milyen események zajlanak Magyarországon, az Európai Unióban és általában az egész világon és ezen  események vizsgálódásai során, meggyőződésünké vált, hogy ha az emberiség nem változtat a mostani profit orientált, individualista, opportunista, korrupt, a gyengébbeket, kiszolgáltatottabbakat elnyomó, társadalmi berendezkedésén, akkor újra elpusztítjuk önmagunkat

( háborúk, éhínség, betegségek, katasztrófák )

és megint kezdhetjük elölről, a civilizációnk újra építését.

 

Meggyőződésünk szerint az emberiség egy nagy válaszút előtt áll:

 

Vagy háttérbe tudjuk szorítani a harácsolást, önzést a bolygónk teljes kizsákmányolását vagy újra kipusztítjuk

önmagunkat.

 

Ezért tehát, a legfontosabb számunkra, a fejlődés és a humanizmus.

 

 

A fejlődés és haladás számunkra:

 

Elsősorban tudományos fejlődés de mindenféle kutatást, az élet minden területéről támogatunk, aminek célja jó szándékú és az emberek, emberiség javát szolgálják.

 

Minden fellelhető és nélkülözhető forrást, pénzt, megtermelt javakat a kutatásokra kell fordítani.
Ide értve az ilyen-olyan szigeteken, országokban, offshore cégekben összegyűjtött vagy összelopott, rablott forrásokat is. 

A világ összjövedelmének néhány százalékából, az egész emberiség gondok nélkül élhetne.

 

Továbbá elő kell segítenünk, hogy minden ember és főleg család a saját szülőhelyén tudjon boldogulni. 

 

Nagyon sok ember, aki kényszerből vagy érdekből elvándorolt a szülőhelyéről, egész életében visszavágyódik oda.

 

Maximális toleranciával állunk mindenkihez, aki a fejlődésünket szeretné támogatni és a befogadó közösség kultúráját hajlandó elfogadni általában, a mindennapokban.

 

A tolerancia mindenkire vonatkozik, azokra is akik egyik közösségből egy másikba vándorolnak.

 

Mindenkinek kell erőfeszítéseket tennie és kompromisszumokat kötnie.

( elsősorban a közösségért )

 

 

 

A párt neve:

 

Nemzetközi, mert a világ minden országában kívánunk tevékenykedni.

 

Humanista, mert a párt, mindenek előtt, az ember érdekeit tartja szem előtt.

 

Párhuzamos, mert a jelenlegi profit és hatalom függő, pszicho és szociopaták
( Nem csak politikusok. Cég tulajdonosok, cég vezetők, kutatók, lelki vezetők, multikulturális opportunisták, kielégíthetetlen vágyú emberek ) vezette világgal párhuzamosan fogunk élni.
Mellettük, egy párhuzamos világban.

 

És Modul, mert maga a párt modulokból fog állni.

 

A modulok természetesen emberekből fognak állni.

( jelenleg... )

 

A közösségeink céljainak megvalósítása érdekében, a modulok szabadon navigálhatnak.

 

Minden belépő tagnak, egy modulba kell integrálódnia, ha nincs olyan modul amelyik befogadná vagy valamilyen oknál fogva, nem akar egy már létező modulba felvételt nyerni, akkor a belépő tag már belépéskor alkothat egy saját modult, amely modul közösségnek az alkotója lesz.

 

Ha csak egyszerűen párttag szeretne lenni, a központi modulba nyerhet felvételt.

 

A modulok közösségi élete, nem csak a politikára koncentrálódik.

 

Minden vezetőnek vagy olyan embernek, aki valamilyen módon egy közösség életét befolyásoló döntést/döntéseket hoz, egy bizottság elé kell járulnia.

 

A bizottság dönt, hogy a vezető jelölt alkalmas-e humánusan, elfogultság nélkül gondolkodni, illetve ilyen döntéseket hozni.

A vizsgálat lehet csak egy egyszerű tesztlap kitöltése vagy egy komolyabb, mélyreható átvilágítás.

 

Természetesen, a modul alkotóknak is vizsgálaton kell átesniük.

 

Tag felvétel: A jelölt felkeresi a párt honlapját és ott, a megfelelő felületen jelzi, hogy tag szeretne lenni, innentől kezdve tag jelölt lesz addig, amíg a párt vagy modul vezetősége döntést hoz.

 

A belépéshez való feltételeket, a modul alkotója szabja meg, a humanizmus és a párt eszméjéhez etikusan.

Tagságot igényelni lehet még telefonon, e-mail-ben, levélben, illetve személyesen.

 

 

A párt megszüntetése:

 

Bármely párttag alapos indítványára, a párttagok szavazási eredménye alapján 2/3-os többséggel. Vagy a törvény által.

 

A párt alkotójától ( hivatalosan elnökétől ) megalapozott indítványra, szavazással, meglehet vonni a bizalmat és helyére egy új alkotót lehet megválasztani.

 

A párt alkotója pozíció, pusztán reprezentatív jellegű, minden döntést szakmai bizottságok hoznak.

 

A modul párt etikai vezetősége a legnagyobb modulok alkotóiból tevődik össze.

 

A párt alkotójának vétó joga van az alapszabály védelme érdekében.

 

A modul párt egy szellemi alkotás, amit szabadalom véd.

 

Új "Nemzetközi Humanista Párhuzamos Modul Párt" elnevezésű pártot csak ezen alapszabály pontos tiszteletben tartásával lehet létrehozni és csak az eredeti, teljes elnevezés használatával engedélyezett.

 

Modul Pártból, mindig csak egy létezik.

 

A párt kötelező tagdíjat nem szed.

 

Viszont arra kérünk minden, velünk egyetértő polgártársunkat, hogy amikor magára gondol és vásárol valamit magának vagy a közösségünkben változtatna valamin, gondoljon a pártra és erejéhez mérten, támogasson minket.

Telefonon, ( emelt díjas hívással )  illetve, a párt honlapján jelzett módokon.

 

A párt vagyonát megszűnése esetén, közcélú befektetésekbe kell átirányítani. Erről a párt vezetősége, szakemberek bevonásával még a párt megszűnése előtt dönt.

 

A modulok elfogadhatnak mindennemű, a törvény által nem tiltott, támogatásokat, amit a pártba kell integrálniuk. Ezeknek a támogatásoknak legalább az 50%-ával szabadon rendelkezhetnek, szakemberek felügyelete mellett.

 

Modul megszűnése esetén, vagyona a pártban marad, illetve, előzetes egyeztetés után, az eredeti adományozónak, indokolt esetben vissza adható.

 

 

Modul megszüntetése:

A modul alkotója, a párt vezetése, illetve a törvény által.

 

A modul megszűnését, az alkotójának, elég csak bejelentenie a párt vezetésének.

 

Modult vagy a modul elnevezését, átruházni nem lehet.

 

Ha egy volt modul alkotó szeretne újból modult alkotni, akkor újra használhatja az előző modulja nevét.

( az újra alkotáshoz a párt vezetésének a beleegyezése szükséges )

 

A megszűnő modul tagjai, egyszerűen a központi modulba kerülnek át.

 

Tagot egy modulból ki lehet zárni, a pártból viszont nem

( hiszen humanisták vagyunk ).

 

A modul alkotója, indoklás nélkül kizárhat bárkit a moduljából. ( alkotásából )

 

A kizárt tag, a kizárt tagok moduljába kerül vagy önként kilép a pártból.

 

A kizárt tag kérheti felvételét egy másik modulba.

 

A kizárt tag, nem alkothat új modult addig, amíg a párt vezetősége beleegyezését nem adja.

 

Az alapszabályt minden modul kiegészítheti a saját gondolataival.

Természetesen csak a "párt alapszabály" eredeti gondolatmenetének megtartásával és tiszteletben tartásával.

 

A moduloknak nem kell feltétlenül egyetérteni egymással vagy a párt vezetéssel és a modul tagoknak sem kell feltétlenül a moduljukkal egyetérteni.

 

A szavazások egyénileg történnek, mindenféle befolyásolás nélkül.

 

Minden szavazás nyilvános és a szavazó számára beazonosíthatóan történik.

Hiszen így, nem lehet csalni a szavazatainkkal és a döntéseink minden körülmények között, ellenőrizhetőek lesznek.

 

Modul létrehozásánál kérjük a tagokat, hogy lehetőség szerint, valamiféle gondolategység, elv vagy eszme alapján tagozódjanak.

 

Nemzeti, nemzetiségi vagy ezekre utaló modult, lehet létre hozni de kérjük a tagokat, hogy a modul alapgondolatából mellőzék a hamis/igazolhatatlan eszméket/nézeteket, dogmákat, radikális gondolatokat.

 

A hagyományok fenntartása, őseink tapasztalatainak megőrzése és fejlesztése, fontosak a közösségeink számára.

Őseink áldozatos munkáját tiszteljük és nem engedjük elherdálni.

Hibáinkból tanulunk, a tapasztalatokat pedig felhasználjuk

 

A hagyományőrzést támogatjuk.

 

Nem lehet vallási alapú vagy valláshoz kötődő modult létrehozni.

 

A közösség tagjai hihetnek Istenben vagy sem.

 

Beállítottságtól és gondolkodásmódtól függetlenül.

 

Ha hisznek Istenben, azt olyan olvasmányból tehetik, amiből akarják de kérünk minden párttagot, hogy csak otthon vagy szervezett találkozókon spiritualizáljon.

 

A párttagok megértik, hogy mai világunkban a különböző kultúrák, vallások, életfilozófiák, folyamatosan keverednek egymással, ezért a túlzott hangsúlyozása egyik vagy másik vallásnak felesleges feszültségeket kelthet a közösségeinkben.

 

Ezért, a vallásunk vagy nemzetiségünk túlzott hangsúlyozásától eltekintünk.

 

Isten hívei összegyűlhetnek akárhol, akármikor, rendszeresen vagy időszakosan de kérjük, hogy a gyűlés helyei, lehetőség szerint, ne utaljanak semmilyen vallásra.

Továbbá kérünk minden hívőt, hogy öltözködésükkel, mozgásukkal, testtartásukkal, jelekkel, szimbólumokkal, semmivel se utaljanak valamelyik vallásra.

 

A hívők koncentráljanak Istenre, az egy élő Istenre, és a mindenki Istenéhez vezető útra.

 

Az oda vezető út magán ügy.

 

Egyébként Isten tanít és vezet.

 

Istennek nincs szüksége katonákra csak hívőkre.

 

Isten katonája nem létezik.

 

Istennek nincs nemzetisége, vallása, fajtája.

 

Jó vagy rossz cselekedet csak tőlünk függ.

( a szabad akarat... )

 

Isten mindig győz, hadsereg nélkül is.

 

Közösségünket a közös érdekeink tartják össze, az érdekeink megvalósítását pedig, a tudományok és tapasztalatok felhasználása segíti elő.

 

Nem lehet pénzzel, profittal, anyagi előnyökre utaló vagy ígérő modult létre hozni.

 

Cenzoraink a média, ( északi, déli, nyugati, keleti, ) ezért minden tevékenységünk nyilvános.

 

Nagy feladatunk, a haszonlesők, pénz, hatalom függők, elmebetegek és a kielégíthetetlen vágyú emberek elszigetelése, eltávolítása a hatalomból, döntéshozatalból.

 

Azokat az embereket, cégeket, akik a pénzüket, hatalmukat felhasználva itthon vagy más országban bűncselekményeket követnek el, illetve a pozíciójukat kihasználva kiszolgáltatják vagy kiszolgáltatták az országot vagy a közösséget ahol tevékenykednek vagy tevékenykedtek

( cégtulajdonosok, cégvezetők, „managerek” megvesztegetett politikusok )

a közösségünk eljárást indít ellenük és kiveti magából.

( azok az emberek, akik pénzért vagy valamilyen haszonért elárulják a közösségüket amiben élnek. )

 

Megbánást lehet tanúsítani.

 

Ez esetben a közösségünk szakemberei, humanista szemszögből de szigorúan és következetesen, megvizsgálják az ügyet és megállapíthatják a megbánás módját.

 

A fentebb említett embereket

( politikusok, cég tulajdonosok, cég vezetők, kutatók, lelki vezetők, multikulturális opportunisták )

a függőségük okától, békés úton, nagyon nehezen lehet megfosztani, mint a kábítószereseket a drogjuktól, sajnos ezeknek az embereknek a nagy része függő

és ezt a függőséget, ha szükség van rá, ki lehet használni.

Sajnos az ilyen típusú emberek, maguk köré vonzzák az ugyanolyan típusú embereket, mint ők maguk, akik azután együtt, nagyon megtudják nehezíteni a környezetük életét.

 

Jól látható az élet minden területén, hogy az ilyen-olyan lobbik, háttérben manipuláló érdekszövetségek stb. inkább, nem a szaktudást, alkotókészséget, elhivatottságot tartják a jövő útjának, illetve, lehet látják a helyes utat de a profit és hatalom utáni ádáz és hitvány küzdelem arra készteti őket, hogy ne a fejlődést, haladást, minőséget válasszák.

 

Vezetőink szolgálatot teljesítenek.

( felelősségteljesen és tiszta szívből )

 

Ezért a közösségünk biztosítja számukra, a gondtalan feladat végrehajtáshoz, a feltételeket.

A vezetők gondokozás ( igen gond-okozás ) nélkül lemondanak pozícióikról, ha bebizonyosodik, hogy egy másik vezető, hatékonyabban tudja ellátni, a szóban forgó vezetői beosztást.

 

Elsősorban a közösség hatékony működése és fejlődése számít.

 

Szeretnénk meggyőzni de nem akarunk győzködni.

 

Senki sem bízott meg minket, ennek a pártnak a megalapításával!

 

Senkit sem akarunk a hatalmában megdönteni, leváltani vagy a helyét átvenni.

 

Nem vagyunk multicég ellenesek, viszont szeretnénk elkerülni, hogy ezek a mamut cégek szörnyetegekké váljanak.

 

Nem akarunk kétes módon és okokból, pénzt gyűjteni, aztán azt láthatatlan módon eltüntetni.

 

Nem gondoljuk, hogy a politika, a pártok, a szerveződések stb. jó biznisz, ebből jól meg tudunk majd élni.

 

Szeretnénk, hogy a világ jelenlegi vezetői, körbe vetnék a tekintetüket a világunkon

( lenéznének ránk ) és válaszolnának maguknak: folytathatjuk-e ezt így tovább?

Vagy ideje lenne változtatni...

 

 

Modul Párt

 

 

 

A pártot a következő törvények tartják kordában:

1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.
Stb. stb..

bottom of page