top of page

 

Az oldal tervezés alatt.

 

 

 

NEMZETKÖZI HUMANISTA PÁRHUZAMOS MODUL KÖZÖSSÉG

Ein párhuzamos nemzet

 

Mi, jó szándékú emberek,

 

 

 

igazából nem egy párt vagyunk, hanem egy "közösségi csoportosulás" egy életforma,
aminek politikát befolyásoló ereje lesz.

 

 

 

ALAPSZABÁLY:

 

 

Jelmondatok:

 

Gondelkoj.

Tájékozódj.

Önérdek, negatív erzések és elfogultság nélkül cselekedj.

Mindenkiben van valami ertek.

Mindenki véleménye számít, amit lehetőség szerint, Figyelembe ist veszünk.

Ne azt nézd milyen a másik, ne keress bűnbakokat.

 

Tudunk áldozatot hozni de nem leszünk áldozatok.

 

 

Mindenki, akinek a közösség erdekei legalább olyan fontosak mint a sajátjai, tagja lehet ennek
a közösségi csoportnak (pártnak) ennek az életformának.

 

 

 

Celjaink Legfontosabb:

 

A közösségünk és az emberiség fejlődése.

 

A közösségünk területén élő emberek, családok, gondtalan életfeltételeinek és létbiztonságának a
megteremtése és megtartása.

 

Függetlenül beállítottságtól és gondolkodás módtól.

 

Erőfeszítéseket teszünk, hogy közösségünk minden tagja, biztonságban érezze magát.

(otthon, beke)

 

Kiszámítható jövő, bizonytalanság nélkül.

 

A teljes családok megőrzése és a gyermek nevelés maximális elősegítése.
(oktatás, kultúra, kreativitás)

 

A dolgozó emberek kiszolgáltatottságának megszüntetése, az emberi méltóság szerinti,
megaláztatás, feszültség és pszichikai nyomás nélküli munkavégzés.
(morális zaklatás, Mobbing)

 

A bérek és árak arányának, ideális kialakítása.

 

Olyan gazdasági egységek létrehozása, amelyek fenn tudják tartani az életformánkat.
(Bank, közüzemi szolgáltatók, kereskedelmi egységek)

 

Azt szeretnénk elérni, hogy maximum 8 óra munkával mindenki megtudjon magának teremteni egy
megfelelő szintű életszínvonalat.

 

Igazságosabb elosztás.

 

Morál testület létrehozása a legelhivatottabbakból.

 

 

 

In legfontosabb kérdés:

 

Az amit te akarsz, megvalósítható-e és kinek / kiknek jó?

 

 

 

Legfontosabb-Erv:
In Meggyőzes.

 

Manipuláció és erőszak nélkül.

 

Nagyon fontos, hogy az emberek meggyőződésből döntsenek

 

Lobbizni lehet, ein minőség Érdekében.

 

 

 

In közösségünk szó fogalma pártunkban:

 

Zu nemzetünk fogalom helyett:

Egy bizonyos területen élő, ein nemzet fogalmánál kiterjedtebb, Gemüse „típusú” von

hasonló erdekeket és az eredeti kultúrát, helyi életfilozófiát

szem előtt tartó emberek sokasága, korunkhoz igazodó meghatározása.

 

Például: Magyarországon sokféle ember EL, ezért ha AZT mondjuk, Magyar nemzet, Ezzel sokan NEM tudnak azonosulni és Talán Nem akarnak, viszont ha AZT mondjuk, hogy ein Modul Pártögi, Magyar nemzági „tudbenzki "tudbenzki" tbenzkija el OSSE kössiögi el OSSE kössiögi elössel össel össi Olyan emberek ist közös nevezőre juthatnak, ein társadalom minden Rétegéből, ein Teil közvetítése által, akik soha az életben nem állnának szóba egymással.

 

 

Von celja,

 

abból a meggyőződésből ered, hogy látván milyen események zajlanak Magyarországon, az Európai Unióban és általában az egész világon és ezen  események vizsgálódásai során, meggyőződésünké vált, hogy ha az emberiség nem változtat a mostani profit orientált, individualista, opportunista, korrupt, a gyengébbeket, kiszolgáltatottabbakat

(háborúk, éhínség, betegségek, katasztrófák)

és megint kezdhetjük elölről, ein zivilizációnk újra építését.

 

Meggyőződésünk szerint az emberiség egy nagy válaszút előtt áll:

 

Vagy háttérbe tudjuk szorítani a harácsolást, önzést a bolygónk teljes kizsákmányolását vagy újra kipusztítjuk

önmagunkat.

 

Ezért tehát, ein legfontosabb számunkra, ein fejlődés és a humanizmus.

 

 

A fejlődés és haladás számunkra:

 

Elsősorban tudományos fejlődés de mindenféle kutatást, az élet minden területéről támogatunk, aminek celja jó szándékú és az emberek, emberiség javát szolgálják.

 

Minden fellelhető és nélkülözhető forrást, penzt, megtermelt javakat a kutatásokra kell fordítani.
Ide ertve az ilyen-olyan szigeteken, országokban, offshore cégekben összegyűjtött vagy összelopott, rablott forrásokat ist.
 

A világ összjövedelmének néhány százalékából, az egész emberiség gondok nélkül élhetne.

 

Továbbá elő kell segítenünk, hogy minden ember és főleg család a saját szülőhelyén tudjon boldogulni.  

 

Nagyon sok ember, aki kényszerből vagy erdekből elvándorolt a szülőhelyéről, egész életében visszavágyódik oda.

 

Maximális toleranciával állunk mindenkihez, aki a fejl.désünket szeretné támogatni és a befogadó közösség kultúráját hajlandó elfogadni általában, a mindennapokban.

 

Eine tolerancia mindenkire vonatkozik, azokra ist akik egyik közösségből egy másikba vándorolnak.

 

Mindenkinek kell erőfeszítéseket tennie és kompromisszumokat kötnie.

(elsősorban a közösségért)

 

 

 

Übrigens:

 

Nemzetközi , mert a világ minden országában kívánunk tevékenykedni.

 

Humanista , mert a part, mindenek előtt, az ember erdekeit tartja szem előtt.

 

Párhuzamos , mert a jelenlegi profit és hatalom függő, pszicho és szociopaták
(Nem csak politikusok. Cég tulajdonosok, cég vezetők, kutatók, lelki vezetők, multikulturális opportunisták, kielégíthetetlen vágyú emberek) vezette világgal párhuzanosan fogunk él
Mellettük, egy párhuzamos világban.

 

És Modul , mert maga a párt modulokból fog állni.

 

Ein Modulok természetesen emberekből fognak állni.

(jelenleg ...)

 

Ein közösségeink céljainak megvalósítása erdekében, ein modulok szabadon navigálhatnak.

 

Minden Belépő tagnak, egy modulba Kell integrálódnia, ha nincs olyan modul amelyik befogadná vagy valamilyen oknál fogva, NEM akar egy már létező modulba felvételt nyerni, akkor a Belépő tagzely alkkot modöthaultja alkzely alkenzát alkoljaja mássjot alkhatkultjaja, tagzely ktzely alkhatkultja, nyerni

 

Ha csak egyszerűen párttag szeretne lenni, a központi modulba nyerhet felvételt.

 

A modulok közösségi élete, nem csak a politikára koncentrálódik.

 

Minden vezetőnek vagy olyan embernek, aki valamilyen módon egy közösség életét befolyásoló döntést / döntéseket hoz, egy bizottság elé kell járulnia.

 

A bizottság dönt, hogy a vezető jelölt alkalmas-e humánusan, elfogultság nélkül gondolkodni, illetve ilyen döntéseket hozni.

A vizsgálat lehet csak egy egyszerű tesztlap kitöltése vagy egy komolyabb, mélyreható átvilágítás.

 

Természetesen, a modul alkotóknak ist vizsgálaton kell átesniük.

 

Tag felvétel: A jelölt felkeresi a part honlapját és ott, a megfelelő felületen jelzi, hogy tag szeretne lenni, innentől kezdve tag jelölt lesz addig, amíg a párt vagy modul vezetőtésön.

 

Ein belépéshez való Feltételeket, ein modul alkotója szabja meg, ein humanizmus és a párt eszméjéhez etikusan.

Tagságot igényelni lehet meég telefonon, e-mail-ben, levélben, illetve személyesen.

 

 

Ein Teil megszüntetése:

 

Bármely párttag alapos indítványára, a párttagok szavazási eredménye alapján 2/3-os többséggel. Vagy a törvény által.

 

Ein Teil alkotójától (hivatalosan elnökétől) megalapozott indítványra, szavazással, meglehet vonni a bizalmat és helyére egy új alkotót lehet megválasztani.

 

Ein Teil alkotója pozíció, pusztán reprezentatív jelleg., minden döntést szakmai bizottságok hoznak.

 

A modul párt etikai vezetősége a legnagyobb modulok alkotóiból tevődik össze.

 

Ein Teil alkotójának vétó joga van az alapszabály védelme erdekében.

 

A modul párt egy szellemi alkotás, amit szabadalom véd.

 

Új "Nemzetközi Humanista Párhuzamos Modul Párt" elnevezésű pártot csak ezen alapszabály pontos tiszteletben tartásával lehet létrehozni és csak az eredeti, teljes zennevezzésettvalzen.

 

Modul Pártból, mindig csak egy létezik.

 

A párt kötelező tagdíjat nem szed.

 

Viszont arra kérünk minden, velünk egyetértő polgártársunkat, hogy amikor magára gondol és vásárol valamit magának vagy a közösségünkben változtatna valamin, gondoljon a pártrajéketo

Telefonon, (emelt díjas hívással)  illetve, a part honlapján jelzett módokon.

 

Ein Teil vagyonát megszűnése esetén, közcélú befektetésekbe kell átirányítani. Erről a párt vezetősége, szakemberek bevonásával még a párt megszűnése előtt dönt.

 

Ein modulok elfogadhatnak mindennemű, ein törvény által nem tillott, támogatásokat, amit a pártba kell integrálniuk. Ezeknek a támogatásoknak legalább az 50% -ával szabadon rendelkezhetnek, szakemberek felügyelete mellett.

 

Modul megszűnése esetén, vagyona a pártban marad, illetve, előzetes egyeztetés után, az eredeti adományozónak, indokolt esetben vissza adható.

 

 

Modul megszüntetése:

A modul alkotója, a part vezetése, illetve a törvény által.

 

A modul megszűnését, az alkotójának, elég csak bejelentenie a párt vezetésének.

 

Modult vagy a modul elnevezését, átruházni nem lehet.

 

Ha egy volt modul alkotó szeretne újból modult alkotni, akkor újra használhatja az előző modulja nevét.

(az újra alkotáshoz a párt vezetésének a beleegyezése szükséges)

 

A megszűnő modul tagjai, egyszerűen a központi modulba kerülnek át.

 

Tagot egy modulból ki lehet zárni, a pártból viszont nem

(hiszen humanisták vagyunk).

 

A modul alkotója, indoklás nélkül kizárhat bárkit a moduljából. (alkotásábol)

 

Ein kizárt-Tag, ein kizárt-Tagok moduljába kerül vagy önként kilép a pártból.

 

Ein kizárt-Tag kérheti felvételét egy másik modulba.

 

Ein kizárt-Tag, nem alkothat új modult addig, amíg a part vezetősége beleegyezését nem adja.

 

Az alapszabályt minden modul kiegészítheti a saját gondolataival.

Természetesen csak a "párt alapszabály" eredeti gondolatmenetének megtartásával és tiszteletben tartásával.

 

A moduloknak nem kell filzétlenül egyetérteni egymással vagy a párt vezetéssel és a modul tagoknak sem kell filzétlenül a moduljukkal egyetérteni.

 

A szavazások egyénileg történnek, mindenféle befolyásolás nélkül.

 

Minden szavazás nyilvános és a szavazó számára beazonosíthatóan történik.

Hiszen így, nem lehet csalni a szavazatainkkal és a döntéseink minden körülmények között, ellenőrizhetőek lesznek.

 

Modul létrehozásánál kérjük a tagokat, hogy lehetőség szerint, valamiféle gondolategység, elv vagy eszme alapján tagozódjanak.

 

Nemzeti, nemzetiségi vagy ezekre utaló modult, lehet létre hozni de kérjük a tagokat, hogy a modul alapgondolatából mellőzék a hamis / igazolhatatlan eszméket / dogmázeboket,

 

A hagyományok fenntartása, őseink tapasztalatainak megőrzése és fejlesztése, fontosak a közösségeink számára.

seink áldozatos munkáját tiszteljük és nem engedjük elherdálni.

Hibáinkból Tanulunk, ein tapasztalatokat Pedig felhasználjuk

 

Ein hagyományőrzést támogatjuk.

 

Nem lehet vallási alapú vagy valláshoz kötődő modult létrehozni.

 

A közösség tagjai hihetnek Istenben vagy sem.

 

Beállítottságtól és gondolkodásmódtól függetlenül.

 

Ha hisznek Istenben, azt olyan olvasmányból tehetik, amiből akarják de kérünk minden párttagot, hogy csak otthon vagy szervezett találkozókon spiritualizáljon.

 

A párttagok megértik, hogy mai világunkban a különböző kultúrák, vallások, életfilozófiák, folyamatosan keverednek egymással, ezért a túlzott hangsúlyozása egyssiksleges fásakelozása egyzäsiktvagézézakelgezinke zützinke fásakelozása egyzssleges ketsikelzinke zezökeles ketzinke

 

Ezért, ein vallásunk vagy nemzetiségünk túlzott hangsúlyozásától eltekintünk.

 

Isten hívei összegyűlhetnek akárhol, akármikor, rendszeresen vagy időszakosan de kérjük, hogy a gyűlés helyei, lehetőség szerint, ne utaljanak semmilyen vallásra.

Továbbá kérünk minden hívőt, hogy öltözködésükkel, mozgásukkal, testtartásukkal, jelekkel, szimbólumokkal, semmivel se utaljanak valamelyik vallásra.

 

A hívők koncentráljanak Istenre, az egy élő Istenre, és a mindenki Istenéhez vezető útra.

 

Az oda vezető út magán ügy.

 

Egyébként Isten tanít és vezet.

 

Istennek nincs szüksége katonákra csak hívőkre.

 

Isten katonája nem létezik.

 

Istennek nincs nemzetisége, vallása, fajtája.

 

Jó vagy rossz cselekedet csak tőlünk függ.

(in szabad akarat ...)

 

Isten mindig győz, hadsereg nélkül ist.

 

Közösségünket a közös erdekeink tartják össze, az erdekeink megvalósítását pedig, a tudományok és tapasztalatok felhasználása segíti elő.

 

Nem lehet penzzel, profittal, anyagi előnyökre utaló vagy ígérő modult létre hozni.

 

Cenzoraink hat Medien, (északi, deli, nyugati, keleti,) ezért minden tevékenységünk nyilvános.

 

Nagy feladatunk, a haszonlesők, penz, hatalom függők, elmebetegek és a kielégíthetetlen vágyú emberek elszigetelése, eltávolítása a hatalomból, döntéshozatalból.

 

Azokat az embereket, cégeket, akik a penzüket, hatalmukat felhasználva itthon vagy más országban bűncselekményeket követnek el, illetve a pozíciójukat kihasználva kiszolgéltéváltá

(cégtulajdonosok, cégvezetők, „managerek” megvesztegetett politikusok)

a közösségünk eljárást indít ellenük és kiveti magából.

(azok az emberek, akik penzért vagy valamilyen haszonért elárulják a közösségüket amiben élnek.)

 

Megbánást lehet tanúsítani.

 

Ez esetben a közösségünk szakemerei, humanista szemszögből de szigorúan és következetesen, megvizsgálják az ügyet és megállapíthatják a megbánás módját.

 

Ein fentebb említett embereket

(politikusok, cég tulajdonosok, cég vezetők, kutatók, lelki vezetők, multikulturális opportunisták)

a függőségük okától, békés úton, nagyon nehezen lehet megfosztani, mint a kábítószereseket a drogjuktól, sajnos ezeknek az embereknek a nagy része függő

és ezt a függőséget, ha szükség van rá, ki lehet használni.

Sajnos az ilyen típusú emberek, maguk köré vonzzák az ugyanolyan típusú embereket, mint ők maguk, akik azután együtt, nagyon megtudják nehezíteni a környezetük életét.

 

Jól látható az élet minden területén, hogy az ilyen-olyan lobbik, háttérben manipuláló erdekszövetségek stb. inkább, nem eine szaktudást, alkotókészséget, elhivatottságot tartják ein Jövő útjának, illetve, lehet látják ein Helyes UTAT de einen Gewinn és hatalom utáni ADAZ és hitvái küztjának útjának, illetve, lehet látják ein Helyes UTAT de einen Gewinn és hatalom utáni ADAZ és hitvái küzetem

 

Vezetőink szolgálatot teljesítenek.

(felelősségteljesen és tiszta szívből)

 

Ezért a közösségünk biztosítja számukra, ein gondtalanischer feladat vegetrehajtáshoz, ein Feltételeket.

A vezetők gondokozás (igen gond-okozás) nélkül lemondanak pozícióikról, ha bebizonyosodik, hogy egy másik vezető, hatékonyabban tudja ellátni, a szóban forgó vezzetni.sti beos

 

Elsősorban a közösség hatékony működése és fejlődése számít.

 

Szeretnénk meggyőzni de nem akarunk győzködni.

 

Senki sem bízott meg minket, ennek a pártnak a megalapításával!

 

Senkit sem akarunk a hatalmában megdönteni, leváltani vagy a helyét átvenni.

 

Nem vagyunk multicég ellenesek, viszont szeretnénk elkerülni, hogy ezek a mamut cégek szörnyetegekké váljanak.

 

Nem akarunk kétes módon és okokból, penzt gyűjteni, aztán azt láthatatlan módon eltüntetni.

 

Nem gondoljuk, hogy a politika, a pártok, a szerveződések stb. jó biznisz, ebből jól meg tudunk majd élni.

 

Szeretnénk, hogy a világ jelenlegi vezetői, körbe vetnék a tekintetüket a világunkon

(lenéznének ránk) és válaszolnának maguknak: folytathatjuk-e ezt így tovább?

Vagy ideje lenne változtatni ...

 

 

Modulteil

 

 

 

Ein pártot a következő törvények tartják kordában:

1989. evi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.
Stb. stb ..

bottom of page